TUYỂN SINH 2019: GIỚI THIỆU NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM – ĐH CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

May 13, 2020TUYỂN SINH 2019: GIỚI THIỆU NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM – ĐH CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Ngành Kỹ thuật phần mềm là gì?
Những môn học chuyên ngành, đặc thù của ngành Kỹ thuật phần mềm?
Các kỹ năng mà sinh viên ra trường có được sau khi tốt nghiệp ngành Kỹ thuật phần mềm?
Cơ hội việc làm
Môi trường học tập tại Khoa Công nghệ thông tin Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội
Thông tin tuyển sinh năm 2019 (
——————————–

Nguồn: https://altcommtechniques.com

Xem thêm bài viết khác: https://altcommtechniques.com/phan-mem/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *