Hướng Dẫn Cài Đặt và Crack phần mềm RM bridge V10 – How to install and crack RM brdge V10 software

May 28, 2020Các tính năng chính của phần mềm RM Bridge V8i:
1. RM Bridge PROFESSIONAL (included in RM Bridge Professional+)
– Mô đun Xử lý hình học:
+ Xử lý hình học 3D cho mọi loại kết cấu cầu
+ Có thể mô hình hóa cho các loại kết cấu có mặt cắt ngang bất kỳ
+ Nhập dữ liệu từ file Land XML file, nhập dữ liệu đường tim cầu từ phần mềm thiết kế đường MXROAD, Bentley Rail Track
+ Có thư viện thiết kế cho nhiều loại kết cấu cầu
+ Xuất kết quả thiết kế sang các định dạng CAD (DGN, DWG).
– Modul mô hình hoá kết cấu cho mọi loại kết cấu:
+ Mô đun cơ bản cho phân tích kết cấu cầu theo mô hình 3D
+ Có thể tính toán với mọi loại tải trọng trong thiết kế cấu.
+ Có thể tổ hợp kết quả tính toán với các kết quả đã có
+ Phân tích kết cấu cầu theo mô hình 4D ( 3D + thời gian)
+ Thực hiện phân tích theo các giai đoạn thi công bất kỳ
+ Phân tích từ biến, co ngót theo nhiều tiêu chuẩn kỹ thuật khác nhau
+ Phân tích tải trọng nhiệt độ (tải trọng nhiệt độ chênh lệch, phân tích phi tuyến nhiệt độ Gradient trên mặt cắt)
+ Phân tích tải trọng hoạt tải theo nhiều tiêu chuẩn thiết kế khác nhau trên thế giới.
+ Mô hình phần tử đàn hồi tuyến tính tĩnh
+ Kiểm tra ứng suất trong kết cấu tại bất kỳ vị trí nào trên mặt cắt (ứng suất chính, ứng suất cắt.
+ Hỗ trợ mô hình hóa (Wizards) cho nhiêuh loại cầu được sử dụng phổ biến hiện nay
– Modul nhập số liệu dạng file text:
+ Nhập số liệu dạng text file
– Tính toán độ vồng trong thi công:
+ Tính toán độ vồng và tạo báo cáo trên bảng tính Excel đường độ vồng tại bất kỳ thời điểm thi công nào do người quản lý yêu cầu.
+ Tạo báo cáo dưới dạng đồ họa trực quan phù hợp cho việc quản lý dự án ngoài công trường
+ Tạo báo cáo theo các định dạng Word/Excel/TDF, AutoCAD (3D)
+ Tự động tạo báo cáo kết quả tính toán, thiết kế theo các định dạng file: Word/Excel/TDF, AutoCAD (3D)
2. RM Bridge FEM (included in RM Bridge Professional+):
– Hỗ trợ mô hình phân tích cục bộ, phân tích kết cấu theo phương ngang cầu theo các mô hình phân tử Shell, Plate, Shear Wall, Solid
3. RM BRIDGE CONCRETE DESIGN (included in Bridge Professional+):
– Thiết kế kết cấu BTCT thường:
+ Kiểm toán kết cấu theo các TTGH ULS và SLS.
+ Tính toán thiết kế lượng cốt thép yêu cầu
– Thiết kế kết cấu BTCT DƯL trong và DƯL ngoài:
+ Tính toán mất mát ứng suất kết cấu BTCT DƯL
+ Kiểm toán kết cấu theo các TTGH ULS và SLS: Kiểm toán theo ứng suất; kiểm toán theo cường độ: Moment giới hạn, cắt và xoắn đồng thời
+ Tính toán thiết kế lượng cốt thép yêu cầu
4. RM BRIDGE COMPOSITE (included in Bridge Professional+):
– Thiết kế kết cấu bê tông liên hợp (Bê tông – bê tông, bê tông – thép):
+ Kiểm toán kết cấu theo các TTGH ULS và SLS đối với mặt cắt liên hợp bê tông-bê tông, bê tông – thép
+ Có khả năng tính toán với mặt cắt liên hợp gồm 8 loại vật liệu khác nhau
5. RM BRIDGE Stability (included in Bridge Professional+):
– P-Delta Effect + Eigenvalues
+ Phân tích chu ky dao động riêng
+ Phân tích ổn định của kết cấu trong các giai đoạn thi côgn va giai đoạn khai thác
6. RM BRIDGE NL Spring (included in Bridge Professional+):
– Non-linear Springs and Friction Elements
+ Phân tích tính toán với mô hình phần tử đàn hồi phi tuyến cho kết cấu dầm có nguy cơ bị mất liên kết do có xuất hiện lực nhổ (áp dụng cho cầu treo dây văng tại vị trí trụ neo)
+ Phân tích tính toán với mô hình phần tử liên kết ma sát (sliding bearing)
Link download:

Nguồn: https://altcommtechniques.com

Xem thêm bài viết khác: https://altcommtechniques.com/phan-mem/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *